Coaching met dieren

Paarden en ezels zijn alert en reactief. Vanuit hun instinct reageren ze op jouw gedragingen en emoties (bewust en onbewust) door deze te spiegelen. De directe signalen van het paard stimuleren je om tot zelfinzicht te komen, opnieuw te leren luisteren naar je lichaam en zo antwoorden en acties te bekomen.

Buiten werken, in de natuur, met de dieren zorgt bovendien voor een meer ontspannen sfeer. Ervaring met paarden of ezels is niet nodig. We werkens steeds naast het dier…

We starten steeds met een kennismaking/intake om jouw hulpvraag dieper te bekijken en intussen kennis te maken met de dieren en de methode (meer info over onze aanpak en tarieven vind je bij ‘Visie & Werkwijze‘)

Na de intake bekijken we samen welk traject het best aansluit bij jouw vraag of nood.

Individueel groeitraject

 “Ik in mijn kracht”

Het is niet makkelijk om in deze tijd jezelf te zijn. Er zijn verwachtingen vanuit je omgeving, je relaties en familie, je vrienden, sociale media,…

Hoe ga jij hiermee om? 

Hoe zorg je voor jezelf? 

In dit traject ga op zoek naar wie je echt bent, wat je energie geeft, wat jouw talenten zijn en wat je nodig hebt om te groeien en te zijn en blijven wie je bent.

Stress & burnout traject

Dit traject is opgebouwd uit 3 delen (verspreid over 10 sessies)

  1. rust brengen, waardoor er ruimte vrijkomt om zaken te bekijken
  2. energienemers en energiegevers ontdekken, talenten ontdekken, acties uitdiepen
  3. bevestigen en herkennen van signalen, reintegratie in sociale en professionele wereld

Individueel traject

“Kijk je angsten in de ogen”

Merk je dat je vaak binnen je comfortzone blijft, dat je het moeilijk hebt met veranderingen, dat je eerder kiest voor veiligheid dan voor uitdaging? Niets mis mee, zolang je hier gelukkig mee bent.

Een ander verhaal wordt het wanneer je het gevoel hebt dat je angsten je tegenhouden om vooruit te gaan, om te groeien, om te durven.

Samen gaan we op zoek naar jouw struikelblokken, je blokkades en wat dit bij jou teweeg brengt.

Met onderbouwde technieken leer je hier anders naar kijken en je blokkades uit de weg ruimen, zodat je voluit kan leven en groeien als persoon.

Familieopstelling

(systemisch coaching)

We maken allemaal deel uit van een familie en de invloed van de generaties voor ons is vaak groter dan we weten of denken. Patronen, schuldgevoelens, het gevoel een last te moeten dragen, het gevoel er niet bij te horen, emoties waarvan je niet weet van waar ze komen,…. het zijn allemaal signalen dat er verschuivingen in je familiesysteem hebben plaats gevonden.

Samen met de paarden/ezels brengen we in de piste  je familiesysteem visueel in kaart, ontdekken we wat dit bij je oproept en welke acties nodig zijn om terug evenwicht te brengen.

Gezinstraject

“Mijn kind & zijn omgeving”

Kinderen en jongeren hebben in hun ontwikkeling makkelijkere en moeilijkere periodes. De meeste moeilijkheden raken wel opgelost met wat geduld, steun van de ouders, hulp van leerkrachten of vrienden. Maar soms lopen ze vast.

Kinderen en jongeren tonen dit ‘vastlopen’ op uiteenlopende wijze. Soms zijn ze erg boos en gaan ze veel conflicten aan. Soms voelen ze zich somber of zijn ze angstig. Sommigen tonen hun moeilijkheden via problemen in de zindelijkheid, hun eet- of slaappatroon. Weer anderen hebben lichamelijke klachten of functioneren niet goed op school….

Coaching kan dan hulp bieden voor deze kinderen, jongeren en hun omgeving. Het kan steun en rust brengen, kwaliteiten versterken, stabiliseren en persoonlijke groei bevorderen.

Omdat een kind niet los kan gezien worden van zijn omgeving/gezin, wordt er ook met de ouders/omgeving gewerkt. 

7 individuele sessies met jouw kind

3 sessies met de ouders en/of ouder & kind samen

Blijf op de hoogte
Krijg de laatste nieuwtjes als eerste in je mailbox.

CONTACT

0474/93.45.77 (Els)
0473/23.20.02 (Wim)
coachingrestable@gmail.com

0470/56.68.77 (Kaato)

tratsaertkaato@gmail.com